Online ASC Workshop és PAT akkreditált továbbképzés-sorozat akadémiai oktatóknak

A HTTP Alapítvány 2012 szeptemberben indította útjára online ASC Workshop és oktatói továbbképzés sorozatát. A kezdeményezés célja az volt, hogy havi rendszerességgel adjon tájékoztatást az akadémiai oktatóknak a Cisco Hálózati Akadémia híreiről, eseményeiről és újdonságairól, valamint aktívan hozzájáruljon az oktatók szakmai fejlődéséhez. A hónap utolsó péntekjén jelentkező WebEx webinárokon alkalmanként 60-80 oktató vett részt, a visszajelzések pedig kimondottan pozitívak voltak.
 
A sikeres időszak ellenére a HTTP Alapítvány csapata úgy döntött, hogy 2014. szeptembertől megújult formában és tartalommal folytatja az eseménysorozatot. A változtatást többek között az indokolta, hogy a középfokú szakképzésben tömegesen kezdték meg az iskolák a CCNA R&S kurzus első szemeszterének az oktatását. Mivel mind a Hálózati alapismeretek I. tantárgy, mind az ennek keretében oktatott CCNA kurzus ekkor debütált az intézményekben, ezért komoly igény mutatkozott a közvetlen szakmai útmutatásra. Az új sorozat éppen ezért a Hálózati alapismeretek I. tantárgy oktatását helyezi a középpontba.
 
A Hálózati ismeretek I. tantárgy 3 évét lefedő kétszer másfél éven keresztül zajló, 2X90 órás képzéssorozatok pedagógus továbbképzési akkreditációval (PAT) is rendelkeznek. A távoktatási forma miatt a fenti óraszám csak egy kisebb része zajlik az online foglalkozások keretében, a nagyobbik rész az egyéni szakmai felkészülésre fordítható. A korábbi ASC Workshop és oktatói továbbképzés-sorozathoz hasonlóan az egyik legfontosabb jellemző, hogy WebEx közvetítés segítségével távolról is be lehet kapcsolódni a foglalkozásokba, valamint a foglalkozások felvételeit utólag is meg lehet tekinteni.
 

Az akkreditált képzés hivatalos ismertetője:

 
A 2013-ban bevezetett informatikai szakmai kerettanterv Hálózati alapismeretek I. tantárgya azon tárgyak közé tartozik, melynek oktatására a tanárok egy jelentős része még nem kellően felkészült.
 
Mindkét PAT továbbképzés elsődleges célja, hogy a tantárgy anyagához kapcsolódóan fejlessze a tanárok szakmai és módszertani kompetenciáit, és felkészítse őket a tárgy magas színvonalú oktatására. A  "Bevezetés a hálózatok világába – továbbképzés" a 10. évfolyam és a 11. évfolyam első félévének, míg a "Forgalomirányítási és kapcsolási alapok - továbbképzés" a 11. évfolyam második félévének és a 12. évfolyam oktatásához nyújt segítséget.
 
A továbbképzés elvégzése során
  • a résztvevők átfogó képet kapnak a tantárgy szakmai tartalmáról; 
  • megismerik az informatikai hálózatok világának legfrissebb technológiáit; 
  • képesek lesznek hatékonyan működő tanmenetet és óratervet készíteni; 
  • megismerik a tantárgy magas színvonalú oktatásához használható e-learning tananyagot; 
  • módszertanilag felkészültté válnak a tantárgy eredményes oktatására.
Mindkét továbbképzés vegyes tanulási környezetben valósul meg, ahol a távoktatási részt a Cisco Hálózati Akadémia CCNA R&S elnevezésű tananyagának első és második szemesztere segítségével valósul meg. A módszertani készségek fejlesztése online foglalkozások (webinárok) keretében történik. A továbbképzések 15 blokkban valósulnak meg, melyekben az adott tananyagegységek önálló szakmai feldolgozását minden esetben egy-egy 2 órás webinár követ.
 
Mindkét továbbképzés után a tanúsítvány kiadásának feltétele legalább 12 webináron történő részvétel, a továbbképzést záró elméleti teszt és gyakorlati szimulációs feladat minimum 70%-os megoldása, valamint egy önállóan készített szimulációs feladat, egy tanmenet és két óraterv beadása.
 
A továbbképzés részletes leírása megtalálható itt.
 
A továbbképzés a más informatikai tantárgyakat oktató tanárok, illetve az iskolai rendszergazdák számára is kiváló lehetőséget nyújt szakmai kompetenciáik továbbfejlesztésére.

A legfontosabb tudnivalók a képzésről gyakran ismételt kérdések (GyIK) formájában

Jelentkezés a PAT 1. akkreditált továbbképzésre

Vissza az online ASC Workshop és PAT akkreditált továbbképzés-sorozat nyitóoldalára

További információ az info@http-alapitvany.hu címen vagy az (1) 225-4600-ás telefonszámon kérhető.