PAT-akkreditált továbbképzés-sorozat informatika tanároknak

A HTTP Alapítvány 2012 szeptemberben indította útjára online ASC Workshop és oktatói továbbképzés sorozatát. A kezdeményezés célja az volt, hogy havi rendszerességgel adjon tájékoztatást az akadémiai oktatóknak a Cisco Hálózati Akadémia híreiről, eseményeiről és újdonságairól, valamint aktívan hozzájáruljon az oktatók szakmai fejlődéséhez. A hónap utolsó péntekjén jelentkező WebEx webinárokon alkalmanként 60-80 oktató vett részt, a visszajelzések pedig kimondottan pozitívak voltak.
 
A sikeres időszak ellenére a HTTP Alapítvány csapata úgy döntött, hogy 2014. szeptembertől megújult formában és tartalommal folytatja az eseménysorozatot. A változtatást többek között az indokolta, hogy a középfokú szakképzésben tömegesen kezdték meg az iskolák a CCNA R&S kurzus első szemeszterének az oktatását. Mivel mind a Hálózati alapismeretek I. tantárgy, mind az ennek keretében oktatott CCNA kurzus ekkor debütált az intézményekben, ezért komoly igény mutatkozott a közvetlen szakmai útmutatásra. Az új sorozat éppen ezért a Hálózati alapismeretek I. majd a kerettanterv változása után a Hálózatok I. tantárgy oktatását helyezi a középpontba. 2017 szeptemberétől infoTanárium néven folytatódik a foglalkozás sorozat, amelybe a hálózatos ismereteken kívül helyet kap a programozási, valamint a Linux tartalmak is.
 
A másfél éven keresztül zajló, 90 órás, most már egymással párhuzamosan futó képzéssorozatok pedagógus továbbképzési akkreditációval (PAT) is rendelkezik. A távoktatási forma miatt a fenti óraszám csak egy kisebb része zajlik az online foglalkozások keretében, a nagyobbik rész az egyéni szakmai felkészülésre fordítható. A korábbi ASC Workshop és oktatói továbbképzés-sorozathoz hasonlóan az egyik legfontosabb jellemző, hogy WebEx közvetítés segítségével távolról is be lehet kapcsolódni a foglalkozásokba, valamint a foglalkozások felvételeit utólag is meg lehet tekinteni.
 

Az akkreditált képzések hivatalos ismertetője:

 
A 2013-ban bevezetett informatikai szakmai kerettanterv Hálózati alapismeretek I. majd később a Hálózatok I. tantárgya azon tárgyak közé tartozik, melynek oktatására a tanárok egy jelentős része még nem kellően felkészült.
 
Atovábbképzés-sorozat keretein belül kettő PAT-akkreditációval rendelkező képzés kap helyet:
  • A "Bevezetés a hálózatok világába - továbbképzés" (PAT1) - melynek keretein belül, a 10. évfolyam Hálózatok I. tantárgy oktatására és a CCNA R&S első szemeszterének tananyagára helyezzük a hangsúlyt.
  • A "Forgalomirányítási és kapcsolási alapok - továbbképzés" (PAT2) - középpontjában szeptembertől a 12. évfolyam Hálózatok I. tantárgy oktatása és a CCNA R&S második szemeszterének tananyaga, továbbá az érettségire való felkészülés áll.
 
A továbbképzések elsődleges célja, hogy a tantárgy 10-11-12. évfolyamának anyagához kapcsolódóan fejlessze a tanárok szakmai és módszertani kompetenciáit, és felkészítse őket a tárgy magas színvonalú oktatására.
 
A továbbképzés elvégzése során
  • a résztvevők átfogó képet kapnak a tantárgy szakmai tartalmáról; 
  • megismerik az informatikai hálózatok világának legfrissebb technológiáit; 
  • képesek lesznek hatékonyan működő tanmenetet és óratervet készíteni; 
  • megismerik a tantárgy magas színvonalú oktatásához használható e-learning tananyagot; 
  • módszertanilag felkészültté válnak a tantárgy eredményes oktatására.
A továbbképzések vegyes tanulási környezetben valósul meg, ahol a távoktatási részt a Cisco Hálózati Akadémia „CCNA Forgalomirányítás és kapcsolás” elnevezésű tananyagának első és második, önálló tanulásra is alkalmas moduljai segítségével valósul meg. A módszertani készségek fejlesztése online foglalkozások (webinárok) keretében történik. A továbbképzés 15 blokkban történik, melyekben az adott tananyagegységek önálló szakmai feldolgozását minden esetben egy-egy 2 órás webinár követ.
 
A tanúsítvány kiadásának feltétele legalább 12 webináron történő részvétel, a továbbképzést záró elméleti teszt és gyakorlati szimulációs feladat minimum 70%-os megoldása, valamint egy önállóan készített szimulációs feladat, egy tanmenet és két óraterv beadása.
 
A továbbképzés a más informatikai tantárgyakat oktató tanárok, illetve az iskolai rendszergazdák számára is kiváló lehetőséget nyújt szakmai kompetenciáik továbbfejlesztésére.

A legfontosabb tudnivalók a képzésről gyakran ismételt kérdések (GyIK) formájában

Vissza az online ASC Workshop és PAT akkreditált továbbképzés-sorozat nyitóoldalára

További információ az info@http-alapitvany.hu címen vagy az (1) 225-4600-ás telefonszámon kérhető.